Kalite Politikası

Kalite Politikası

HMS, özellikle havacılık ve savunma sektöründe hassas mekanik parça imalatı konusunda gelişmeye açık, dinamik ve büyüme hedefinde olan bir Firmadır. Amacımız, müşterilerimizi, kalite, performans ve güvenilirlik ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayarak, makul maliyetlerle ve zamanında teslimat yaparak memnun etmektir. Üretilen her parça için tam izlenebilirlik sağlanacaktır. Her çalışan, görevi ve ünvanı ne olursa olsun, ürettiği ürünün veya yaptığı hizmetin kalitesinden kendisi sorumludur.

Kalite sistemimiz SAE-AS9100 Standardının gerekliliklerini karşılamaktadır. Kalite Bölümü, Firma içinde Kalite Sistemi gerekliliklerinin sağlanması ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için Sistemin güncelleştirilmesi konusunda tam yetkilidir.

HMS yönetimi geçmiş yılın durumunu değerlendirmek ve bir sonraki yılın politikalarını belirlemek üzere yılda en az bir defa toplanır.

Çalışanlara yazılı veya toplantılar vasıtasıyla sözlü olarak bildirilen kalite politikamızın anahatları şöyledir:

Müşteri Tatmini İçin Çalışırız, Yasal ve Mevzuatın Gerektirdiği Şartları Yerine Getiririz:
Müşterilerimize, büyük firma, küçük firma ayrımı yapmaksızın aynı değeri veririz, ihtiyaçlarına, beklentilerine göre kendimizi şekillendiririz ve zamanında teslimat için tüm imkanlarımızı kullanırız. Aynı zamanda; müşteri şartlarını yerine getirmek kadar; yasal ve mevzuat şartlarını yerine getirmek de temel sorumluluğumuzdur.

Firmamız Çalışanları Bizim İçin Önemlidir:
Her çalışanımız bizim için önemlidir, takımın bir parçasıdır. Hedefimiz, çalışanlarımızdan birşey beklemeden önce onların eğitilmelerini sağlamaktır.

Tedarikçilerimizi Firmamızın Bir Parçası Kabul Ederiz:
Tedarikçilerimize ve yan sanayimize müşterilere verdiğimiz kadar önem veririz. Bize sağlıklı hizmet verebilmeleri için beklentilerimizi açık ve eksiksiz olarak bildiririz, gerektiği taktirde eğitim almalarını sağlarız.

Yaptığımız İşin Kalitesinden Sorumluyuz:

Bizim için kalitenin anlamı; maliyet ve zamanında teslimat konuları da dahil olmak üzere, müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu anlayışa uygun olarak yapılan her işin ve/veya faaliyetin kalitesinden çalışanlar olarak hepimiz sorumluyuz. Çalışmalarımız esnasında hedefimiz üretimde, kontrolde ve yönetimde çağdaş teknolojiyi izlemek, kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi prensip haline getirmektir.

İş – Sağlığı ve Güvenliği Bizim Önceliğimizdir
Tüm faaliyetlerimizde, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için oldukça önemlidir. Bu kapsamda, oluşabilecek riskleri kaynağında önlemek, olmaması durumunda koruyucu ekipmanlarla riski azaltmak genel politikamızdır. Buna bağlı olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri; yasal ve mevzuat şartlarını yerine getirecek şekilde planlanmaktadır.

Çevreye Saygılıyız
Tüm faaliyetlerimizde çevreye zarar vermemek ilkesinin çalışanlarımızca benimsenmesini sağlarız. Sürekli iyileştirme kapsamında, çevre ile ilgili tüm yasal ve mevzuat koşullarını yerine getirmeyi ve bununla birlikte çevreye duyarlı firma hüviyetini korumayı ve sürdürmeyi bir görev olarak benimseriz.

Genel Müdür – Aziz MEYDAN

Comment

Be the first one who leave the comment.

Bir cevap yazın